O nás

Jubilejní DVD Valašsko, vlastivědná revue bylo vydáno v květnu 2008 jako mimořádná příloha 20. čísla, 2008/1. Jeho prostřednictvím redakce nabízí svým věrným čtenářům i dalším zájemcům výběr z toho, co nelze nabídnout v tištěné podobě.

Kromě jednoho textového souboru, jakým je potřebná bibliografie článků, vydaných v naší revue v průběhu desíti let od jejího založení v prosinci 1998 do aktuálního květnového vydání v roce 2008, převládají příspěvky audiovizuální (filmy – umělecké, dokumentární i reportážní, hudba – vážná, lidová i současná, tradicí inspirovaná, a vyprávění – veselé rýmování ve valašském dialektu, pověsti, pohádky). Nechybí tu ani stále vyhledávanější interaktivní PC hry pro zábavu i poučení školní mládeže i dospělých.

Věříme, že v roce desátého výročí vlastivědné revue náš redakční bonus obohatí a rozšíří poslání muzejního časopisu – bližší poznání Valašska – touto ryze moderní formou.


Vydavatel

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, příspěvková organizace Zlínského kraje
Horní nám. 2, 755 01 Vsetín
tel. 571 411 690; fax 571 411 689; e-mail: jaburkova@muzeumvalassko.cz;
www.muzeumvalassko.cz

Výroba

WebConsult.cz – Internet & Marketing s.r.o.
Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava – Vítkovice
m. 739 054 589; e-mail: info@websonsult.cz; www.websonsult.cz

Studio 107 videoslužby
Jarcová 107, 756 24 Bystřička
m. 777 211 107; e-mail: zbynek.pop@studio107.cz; www.studio107.cz

Autorka námětu, scénáře a průvodních textů

Hana Jabůrková

Autoři zábavně vzdělávacích aplikací

Tomáš Kašpar (kvíz)
e-mail: tomas.kaspar@softapp.cz

Kamil Vašica (puzzle, doplňovačky)
e-mail: info@manufactory.cz; www.manufactory.cz

Na obsahové přípravě se dále podíleli

František Valer, Milan Ošťádal, Eva Urbachová,
Michal Janiš, Ludmila Vráželová, Hana Goláňová,
Helena Mičkalová, Marta Kočíková, Michal Pop, Jiří
Václavík, Jitka Wolfová, Lukáš Spitzer, Milada
Fohlerová, Olga Mehešová, Břetislav Dadák a všichni
dobří Valaši

Jubilejní DVD 2008 je samostatně neprodejné!

Na výrobu tohoto DVD finančně přispěla firma
SIMU - RT s. r. o. z Valašského Meziříčí.

SIMU - RT s. r. o.

SIMU - RT s. r. o.

Muzeum Regionu Valašsko

Muzeum Regionu Valašsko

Zlínský kraj

Zlínský kraj