Bibliografie – autorský rejstřík

ADAMEC, František: Ponájprv na záletoch. 20, 2008/1, s. 38.

ADAMEC, F., JABŮRKOVÁ, H.: Pověsti z Pulčin. 20, 2008/1, s. 36 - 38.

ADÁMKOVÁ, Monika: Pohodově v nové vsetínské galerii Pohoda. 10, 2003/1, s. 37.

Agentura Beskydy – Valašsko se představuje. 1, 1998, s. 48.

AMBRŮZ, Alois: Čím je pro mne Valašsko? 20, 2008/1, s. 3.

BALETKA, Ladislav: Na okraj článku Thonet kontra Kohn. (polemika) 3, 1999/2, s. 41.

BÁRTEK, Mojmír: Čím je pro mne Valašsko? 9, 2002/2, s. 3.

BARTKOVÁ, Hana: Celý její život byla jedna lidová píseň. (Vilma Volková) 3, 1999/2, s. 46.

BAŤA, Tomáš J.: Čím je pro mne Valašsko? 4, 2000/1, s. 3.

BENEŠ, Šárka Š.: Čím je pro mne Valašsko? 11, 2003/2, s. 3.

BOBÁK, František: František Pavlíček čestným občanem Lukova. 10, 2003/1, s. 46 – 47.

BOBČÍK, Jan: Čím je pro mne Valašsko? 5, 2000/3, s. 3.

BOGAR, Karel: Ohlédnutí za výstavou Dva světy Karla Solaříka. 11, 2003/2, s. 30 – 31.

BRABEC, Lubomír: Čím je pro mne Valašsko? 10, 2003/1, s. 3.

BRADBROOKOVÁ - NEČASOVÁ, Bohuslava: Čím je pro mne Valašsko? 11, 2003/2, s. 2.

BRANDSTETTROVÁ, Marie: Čím je pro mne Valašsko? 14, 2005/1, s. 3.

BRODSKÝ, Vlastimil: Čím je pro mne Valašsko? 5, 2000/3, s. 3.

CEDIDLA, Josef: Ze starého seninského světa: Vzpomínka na Vizovice. 13, 2004/2, s. 40 – 41.

CIGLER, Václav: Čím je pro mne Valašsko? 9, 2002/2, s. 3.

CÍSARÍKOVÁ – KAŠPAROVÁ, Klára: „A tož jakú? A tož takú: a tož starú pelárovskú!“ Jan Pelár a Zdeněk Kašpar. (Vzpomínáme) 19, 2007/2, s. 43.

ČAPEK, Karel: Když člověk po prvé… (úvodník) 9, 2002/2, s. 1.

ČUNEK, Jiří: Čím je pro mne Valašsko? 3, 1999/2, s. 3.

DADÁK, Břetislav: Byl jsem jeho žák.(Karel Hofman) 2, 1999/1, s. 28.

DADÁK, B., ŠELIGA, Pavel: „Jak sa ti ty krávy pasú?…“ – setkání s farmářem ing. Pavlem Šeligou. 10, 2003/1, s. 34 – 35.

DADÁKOVÁ, Božena: Všímejme si více života. 6, 2001/1, s. 28.

DEMEL, František: 14 dnů národním rukojmím. 13, 2004/2, s. 41 – 43.

DEMEL, Jiří: Aby z nebe padaly jen hvězdy… (Karel Langer) (Vzpomínáme) 11, 2003/2, s. 42 – 43.

DEMEL, J., - HJ-, ŠPETÍK, Ambrož: Ambrož Špetík osmdesátiletý. 7, 2001/2, s. 46 – 47.

DLÁBKOVÁ, Markéta, Sdružení Liebscher: Adolf Liebscher: Sláva a zapomnění, výstava k 150. výročí narození. 18, 2007/1, s. 29.

DOČKALOVÁ, Zdena: Čím je pro mne Valašsko? 17, 2006/2, s. 3.

DOSTÁLEK, Petr: Boží dřívce jako pomocník valašských napravjačů. 19, 2007/2, s. 10 – 11.

DRÁPALA, Daniel: Babylon na Dunaji. Vídeň na počátku 20.století v zápiscích Ondřeje Oblůka. 13, 2004/2, s. 5 – 8.

DRÁPALA, D., ŠIMŠA, Martin: O Valašsku na Valašsku. Nabídka nových regionálních publikací. 8, 2002/1, s. 42 - 43.

DRÁPALOVÁ - KULIŠŤÁKOVÁ, Irča: „Jaroš“. (Jaroslav Frydrych) 9, 2002/2, s. 28.

DRÁPALOVÁ – KULIŠŤÁKOVÁ, I., ZEMAN, F. K.: Vzpomínky na spolupráci Miloše Kulišťáka (1896 – 1970) z Rožnova pod Radhoštěm s rozhlasem v letech 1931 – 1970. 3, 1999/2, s.32.

DVOŘÁKOVÁ - BARUCHOVÁ, Drahomíra: Čím je pro mne Valašsko? 9, 2002/2, s. 3.

EBNER – ESCHENBACH, Marie: Tři paraboly. 6, 2001/1, s. 13.

EICHNER, Ervín: Čím je pro mne Valašsko? 20, 2008/1, s. 3.

ELIÁŠOVÁ, Eva: Proč nám Kytice Františka Bartoše pořád voní? 18, 2007/1, s. 42 – 43.

FABIÁNOVÁ, Jiřina: Alena Podzemná. Blahopřání muzejníků k životnímu jubileu. 7, 2001/2, s. 48 – 49.

FIEDLER, Jiří: 34 zapomenutých hrobů. 1,1998, s. 18 -19.

FIŠER, Zdeněk: Bratři Jaroňkové a Hanácko – valašská výstava v Holešově v roce 1914. 4, 2000/1, s. 35 – 36.

FLORIÁNOVÁ, Olga: Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje. 16, 2006/1, s. 15 – 16.

FOHLEROVÁ, Milada: Blanka Mikolajková – Nositelka tradice lidových řemesel pro rok 2007. (Gratulujeme) 19, 2007/2, s. 41.

FOJTÍK, František: Brumovští tragačníci. 18, 2007/1, s. 52.

FUKA, Eva: S rukama na tatínkově stole. (František Podešva) 10, 2003/1, s. 25 – 28.

GAJDUŠKOVÁ, Helena: Pohlednice valašských výtvarníků. 2, 1999/1, s. 38.

GEISELBERGER, Siegmar: Lisované sklo sklárny S.Reich ? Co., Krásno. 10, 2003/1, s. 14 – 18.

GLACOVÁ, Kristina: Dílo Augustina Mervarta ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově. 15, 2005/2, s. 31.

GOLÁŇOVÁ, Hana: Obraz valašské společnosti v knize „Moudrost starých Valachů“. 15, 2005/2, s. 43 – 44.

HAAS, Jiří: Čím je pro mne Valašsko? 13, 2004/2, s. 3.

HABUSTOVÁ, Milena: Vánoční receptář z Valašska. 7, 2001/2, s. 52.

HÁJKOVÁ, Alena, ROHÁČOVÁ, Magda, ŽÍDKOVÁ, Miroslava: Rys ostrovid (Lynx lynx), užitečný lesní predátor. 10, 2003/1, s. 36. HAJNÝ, Zdeněk: Čím je pro mne Valašsko? 1, 1998, s. 5.

HANÁČEK, Zdeněk: Poradna konzervátora. 2, 1999/1, s. 39; 3, 1999/2, s. 38; 4, 2000/1, s. 55.

HANIBAL, Jiří: Vyznání sběratele autogramů. 1, 1998, s. 38 – 39.

HARABIŠ, Tomáš: Čím je pro mne Valašsko? 17, 2006/2, s. 3.

HAVRÁNEK, Otakar: 22 ročníků mezinárodní přehlídky fotografií ve Vsetíně Interfotoklub. (Ohlédnutí za výstavou) 10, 2003/1, s. 22 – 23.

-HJ- (H. Jabůrková): Humor P. T. podnikatelů. 3, 1999/2, s. 52.

HLAVICA, František: Malířské návštěvy u Masaryků. 4, 2000/1, 36 – 38.

HOFMANOVÁ, Drahomíra: Čím je pro mne Valašsko? 18, 2007/1, s. 3.

HOFMANNOVÁ, Olga: Sklářská škola Valašské Meziříčí. 4, 2000/1, s. 23 - 24.

HOLÝ, Luboš: Čím je pro mne Valašsko? 14, 2005/1, s. 3.

HOREČKA, František: Láska v nářečí. 14, 2005/1, s. 38.

HORNÍČEK, Miroslav: Čím je pro mne Valašsko? 1, 1998, s. 4.

HUDEC, Jan: Čím je pro mne Valašsko? 7, 2001/2, s. 3.

HUMPOLOVÁ, A. a kol.: Dolmen v Beskydech? Zpráva o posouzení původu kamenného stolu na Čertově mlýně. 11, 2003/2, s. 35 – 36.

HYKL, Rudolf: Valašské lesy v proměnách času I. 5, 2000/2, s. 18 - 19.

CHARVÁT, Milan: O Valašsku na Valašsku. Výběr z nových regionálních publikací. 19, 2007/2, s. 39.

CHOVANEČKOVÁ, Marie: Buď vůle Tvá. 11, 2003/2, s. 42.

CHROBÁK, Jakub: Větřisko strach. 9, 2002/2, s. 2.

CHYBOVÁ, Helena: Jan Stelibský a jeho přínos pro rozvoj vsetínského a zlínského hudebního školství. 17, 2006/2, s. 10 – 11.

-IB- (Ivo Barteček), -JK- (Jaroslav Kolář): V ateliéru Milan Borovička. 8, 2002/1, s. 3 obálky.

JABŮREK, Ivan: Zajímavé sedimentární struktury v pískovcích Valovy skály u Vsetína. 8, 2002/1, s. 36.

JABŮREK, Josef: Současné proměny skla. 4, 2000/1, s. 25 - 26.

JABŮRKOVÁ, Hana: Bible kutnohorská, prvotisk z r. 1489. (Za tajemstvím depozitářů) 5, 2000/2, s. 4 obálky.

JABŮRKOVÁ, H. , JAKEŠ, Karel: Netradiční setkání s tradiční bednářskou výrobou aneb „Co se v mládí naučíš, ve čtvrté generaci jako když najdeš.“ 3, 1999/2, s. 32 – 33.

JABŮRKOVÁ, H., JURÁŇ, Jaroslav: Neštěstí nechodilo po horách, ale po lidech … (Prlov 1945) 14, 2005/1, s. 6 – 7.

JABŮRKOVÁ, H., KOLMAČKOVÁ, Vanda, PIPEREK, L. F., ŠTĚPÁNEK, L.: Střípky z minulosti Vsetína zakódované v muzejních sbírkách I. 20, 2008/1, s. 29 - 34.

JABŮRKOVÁ, H., MIKULAŠTÍK, T.: Caetano Roos: Stvoření světa (Pátý den), 40. léta 18. stol. (Za tajemstvím depozitářů) 16, 2006/1, s. 4 obálky.

JABŮRKOVÁ, H., PAVLÍČEK, F: Pálení valašské slivovice. (fotoreportáž) 11, 2003/2, s. 2 obálky.

JABŮRKOVÁ, H., ŠTĚPÁNEK, L., FABIÁNOVÁ, J.: Hry s muzejními múzami. 10, 2003/1, s. 31 – 33.

JABŮRKOVÁ, H., URBACHOVÁ, E.: Valašští pastuchové v Zubří. 11, 2003/2, s. 52.

JAHN, Metoděj: V dešti. 15, 2005/2, s. 2.

JANAS, Karol: K vývinu česko-slovenských vzťahov na Vsetínsku v rokoch 1938 - 1944. 17, 2006/2, s. 12 – 15.

JANÍK, Miroslav: Ochrana dřevěných staveb na Valašsku proti přírodním škůdcům. 2, 1999/1, s. 19 – 21.

JANIŠ, Dalibor: Monasterium, cui nomen Thronus regis. Pokus o založení cisterciáckého kláštera v údolí Ratibořky v roce 1306. 16, 2006/1, s. 4 – 5.

JANIŠ, Michal: Gdysi dávno… (převyprávěné vzpomínky z Horního Vsacka) 5, 2000/2, s. 44.

JANIŠ, M., MAZÁČOVÁ, Aloisie: Na besedě. Vánoční zajíc. 17, 2006/2, s. 42.

JASKULA, František: Chráněná krajinná oblast Beskydy I. 11, 2003/2, s. 20 – 23.

JASNÝ, Vojtěch: Čím je pro mne Valašsko? 18, 2007/1, s. 2 - 3.

JIRKO, Miloš: Jarní sloky. 14, 2005/1, s. 2.

JULÁKOVÁ, Jiřina: Rožnovské vzpomínání. 17, 2006/2, s. 20 – 21.

JURAČÁKOVÁ, Hana: Na besedě s Hanou Juračákovou. 3, 1999/2, s. 45.

JURČÁK, Vladislav: Čím je pro mne Valašsko? 19, 2007/2, s. 3.

KAŠPAR, Zdeněk: Pásli ovce Valaši. (Muzejní zpěvníček valašských pěsniček) 1,1998, s. 47; Příspěvek k historii „valašské hymny“ My zme Valaši. (Muzejní zpěvníček valašských pěsniček) 2, 1999/1, s. 52 ; Rozjímání nad písní Pásli kozy Valaši. (Muzejní zpěvníček valašských pěsniček) 3, 1999/2, s. 51; Má nejoblíbenější… (Muzejní zpěvníček valašských pěsniček) 4, 2000/1, s. 60; Słužebný chľebíček. (Muzejní zpěvníček valašských pěsniček) 5, 2000/2, s. 51; Dyž sem słúžíł u sedľáka. (Muzejní zpěvníček valašských pěsniček) 7, 2001/2, s. 52; Já mám ženu nekáranú. (Muzejní zpěvníček valašských pěsniček) 8, 2002/1, s. 52.

KAŠPAROVÁ, Jiřina: Karel Vysloužil – poutník na cestě k věčnosti. (rozhovor) 20, 2008/1, s.46 – 47.

KAŠPAROVÁ, Klára: „Chodíme, chodíme hore po dědině…“ Povídání s panem Josefem Lažou. (rozhovor) 14, 2005/1, s. 45 – 47.

KAŠPAROVÁ, Milena: Botanik Jan Bubela . 4, 2000/1, s. 54.

KAZMÍŘ, Silvestr: Slovník valašského nářečí. 6, 2001/1, s. 43 – 44.

KINSKY, Christian: Čím je pro mne Valašsko? 6, 2001/1, s. 3.

KLÍMA, Luděk: Čím je pro mne Valašsko? 2, 1999/1, s. 3.

KLÍMEK, Vítězslav: Plk. v. v. Ludvík Balejka. (Naši jubilanti) 8, 2002/1, s. 49.

KLUČKA, Jiří: Jeden z příběhů hory Radhošť. 1, 1998, volná příloha.

KOBZÁŇ, Jan: O tom vojákovi z Těšína. 7, 2001/2, s. 43.

KOČÍK, René: Bohumil Peroutka zpochybnil pozice těch, kteří mají moc. 3, 1999/2, s. 40.

KOLÁČEK, Jan: Čím je pro mne Valašsko? 13, 2004/2, s. 3.

KOLÁČEK, Josef: Vsetínský mučedník P. Stanislav Rapal SJ. (1640 – 1708). 20, 2008/1, s. 35.

KOLESA, Václav: Československý letec František Vavřínek. (Vzpomínáme) 13, 2004/2, s. 45.

KOLESA, V., RAIL, Jan, HORÁKOVÁ, Jana: František Vavřínek – S jestřábem i čápem ve znaku. 16, 2006/1, s. 46.

KONVIČKA, Ondřej, SPITZER, Lukáš: Zimování hmyzu pod šupinami kůry jedle bělokoré na Valašsku. 17, 2006/2, s. 16 – 17.

KOTRLA, Antonín: Zapomenutý vsetínský varhanář Josef Schramm a jeho učitel Martin Šaško. 4, 2000/1, s. 13.

KOTRLA, Pavel: Podzim. 11, 2003/2, s. 2.

KOUKAL, Vítězslav: Čím je pro mne Valašsko? 8, 2002/1, s. 3.

KOVÁŘŮ, Věra: Ohlédnutí za výstavou „Roubený dům na Valašsku“. 6, 2001/1, s. 36.

KRÁLÍK, Jan: Táta je pořád vedle mě. (Jaroslav J. Králík) 12, 2004/1, s. 24 – 26.

KRÁLÍK, Jaroslav J.: Čím je pro mne Valašsko? 1, 1998, s. 4 – 5.

KRÁLOVÁ, Kamila: Grafická sbírka zámku Vizovice. 10, 2003/1, s. 10 – 13.

KRAMÁŘ, Josef: Gabra a Málinka téměř po stu letech. 14, 2005/1, s. 34 – 36.

KRAMÁŘ, J., DORČÁK, Pavel : „Bylo to krásné, když jsme se tak bili o nový český život“ (ještě jednou o MUDr. Kraiczovi). 11, 2003/2, s. 14 – 16.

KRATOCHVÍL, Robert: Vyznání sběratele historických zbraní. 15, 2005/2, s. 36 – 37.

KRBA, Jan: Dvojité výročí. (Jan Karafiát) (Vzpomínáme) 12, 2004/1, s. 39.

KŘIČKA, Petr: Zadulo z jihu. 18, 2007/1, s. 2.

KUBELA, Rudolf: Jak jsem ho znal (Tříšť vzpomínek na Josefa Hapku). 8, 2002/1, s. 22 – 24.

KULIČENKOVÁ, Sylva: Čím je pro mne Valašsko? 13, 2004/2, s. 3.

KULIŠŤÁK, Miloš: Co dal ostravský rozhlas našemu Valašsku. 3, 1999/2, s. 31 – 32.

KUPKA, Bohumil: Historie a současnost vsetínské organizované turistiky. 13, 2004/2, s. 19 – 20.

KURT, Maxmilián: Adagio. 3, 1999/2, s. 2.

KUSLOVÁ, Hana: Pro radost dětí i dospělých. 6, 2000/1, s. 29 – 30.

KUTZER, Jan: O granatýrovi. 7, 2001/2, s. 44.

KYSLINGROVÁ, Drahomíra: Rozšíření netýkavky žláznaté v povodí Senice v roce 1998. 2, 1999/1, s. 41.

LANGER, Jiří: Čím je pro mne Valašsko? 15, 2005/2, s. 2 – 3.

LANGER, Karel – LONDIN, Oldřich: Trocha vzpomínek na tanečníka Rudu Londina a hrstka úvah o odzemku vůbec. 9, 2002/2, s. 45 – 46.

-LFP- (L. F. Piperek): Kdo byl dr. Erich Schön – Kulka? 4, 2000/1, s. 41 – 42.

LIĎÁKOVÁ, Eva: Pozvánka na výstavu Interfotoklub 98. 1, 1998, s. 46.

LOPRAIS, Karel: Čím je pro mne Valašsko? 7, 2001/2, s. 3.

MACHÁČEK, Josef: Vyvrcholení teroristické činnosti gestapa v závěru války na východě Moravy. 14, 2005/1, s. 4 – 5.

MACHÁČEK, J., DADÁK, B.: Jak to bylo v osmašedesátém. 1, 1998, s. 20 – 23.

MACHÁČEK, J., RYCHECKÁ – LANGROVÁ, Věra: „Kdo nejde s námi, jde proti nám!“ Příběhy Čechoameričanů pocházejících z Valašska. (Mr Karl Ruzicka – Karel Růžička. Můj příběh.) 16, 2006/1, s. 13 – 15.

MACHALA, Petr, MACHALOVÁ, Marianna: Proč právě já. Vize. 17, 2006/2, s. 2.

MALÉŘ, Josef: Jaroslav Frydrych a jeho cesta za uměním. 9, 2002/2, s. 26 – 27.

MALÉŘOVÁ, Zuzana: Čím je pro mne Valašsko? 7, 2001/2, s. 3. MALINA, Dalibor: Jubileum sochařky Marcely Vajceové-Hofmanové. 7, 2001/2, s. 40.

MALINA, Karel: Hornobečvanská marginálie Setonova průvodce Beskydami. K objasnění záznamu vytesaného do kamene na hřebenu Zadních hor. 10, 2003/1, s. 38 – 39.

MALIVA, Josef: Čím je pro mne Valašsko? 18, 2007/1, s. 3.

MALIVA, J., MIKULAŠTÍK, Tomáš: Gratulace jubilantovi PhDr. Michalu Plánkovi. 18, 2007/1, s. 48.

MARHOULOVÁ, Zuzana: Za Svatavou Halovou. 4, 2000/1, s. 57.

MARTINEK, František: Planetka jménem Doleček. 4, 2000/1, s. 54.

MARTIŇÁK, Josef: Na lidového řezbáře Juru Malinu vzpomíná Josef Martiňák. 17, 2006/2, s. 51.

MATUŠŮ, Jaromír: Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec 2004. (fotoreportáž) 13, 2004/2, s. 2 obálky.

MEHEŠOVÁ, Olga: Augustin Mervart (1889-1968). Srdcem na Valašsku a tělem na Hané. 15, 2005/2, s. 26 – 30.

MEHEŠOVÁ, O., VALOUŠKOVÁ, Kamila: Hudoucí andělé - dřevěné plastiky, 18. stol. (Za tajemstvím depozitářů) 11, 2003/2, s. 4 obálky.

MIČKALOVÁ, Helena: Dostihoví koně – láska na celý život. 5, 2000/2, s. 23.

MIČKALOVÁ, H., ŠULGAN, František: (Památné stromy na Valašsku) Bařinka a buk v Podťatém. O hradu na Bařince. Zbojnická cesta. 1, 1998, s. 28 – 29.

MICHALIČKA, Václav: Beskydský řezbář ptáčků Josef Maceček. 20, 2008/1, s. 44 – 45.

MIKULAŠTÍK, Tomáš: Akad. mal. Miroslav Adámek. 8, 2002/1, s. 47 – 48.

MIKULCOVÁ, Marie: František Stavinoha – prozaik. (Vzpomínáme) 17, 2006/2, s. 51.

MIKULÍK, Dalibor: Ohlédnutí za výstavou Ohýbaný nábytok – súhra technológie a designu na hrade L’ubovňa v Starej L’ubovni (Slovensko). 19, 2007/2, s. 33.

MIŠUREC, Zdeněk: Čím je pro mne Valašsko? 11, 2003/2, s. 2 - 3.

MLADĚJOVSKÝ, Vladislav: Noční výlet na Benešky. 15, 2005/2, s. 59 – 60.

MOESBERGEN, Henk: Čím je pro mne Valašsko? 4, 2000/1, s. 3.

MOSEROVÁ, Jaroslava: Vstupujeme do Evropské unie… (úvodník) 12, 2004/1, s. 1.

MOTYKA, Petr: Čím je pro mne Valašsko? 19, 2007/2, s. 3.

MÜLLER, Karel: Vladimír Rolinc osmdesátiletý. (Naši jubilanti) 6, 2001/1, s. 46 – 47.

MUSIL, Jan, VIDECKÝ, Ladislav, ZÁRUBA, Miroslav: Dechovka na Malé Bystřici. 18, 2007/1, s. 15 – 17.

Na besedě s Aloisií Šašínovou v Huslenkách - Černém. 16, 2006/1, s. 45.

Na besedě Pavel Chrbját zpod Soláňa. 19, 2007/2, s. 38.

Na besedě s Žofií Minářovou. 8, 2002/1, s. 44.

Na besedě s Žofií Minářovou – Dožínky na Kyvňačkách. 4, 2000/1, s. 53.

NEČAS, Jaroslav: Když stébla trav se něhou zapalují… 10, 2003/1, s. 2.

NEZDAŘIL, Ladislav: Ty dvéře stárly na závoře… 2, 1999/1, s. 2.

NĚMEČKOVÁ, Kornelie: Čím je pro mne Valašsko? 1, 1998, s. 5.

NOVOSAD, Robert: Ohlédnutí za výstavou Robert Novosad – Vsetín magický. 20, 2008/1, s. 25 - 26.

NOVOTNÁ – EKARTOVÁ, Drahomíra: Mozaika osobních vzpomínek na pana Ericha Kulku. 4, 2000/1, s. 42 – 43.

NOVOTNÝ, Břetislav: Čím je pro mne Valašsko? 1, 1998, s. 5.

ODEHNAL, Ivo: Besedy. 5, 2000/2, s. 2.

ODEHNAL, Petr: Jak jsem potkal rybu. 16, 2006/1, s. 43 - 44.

-OM- (O. Mehešová): V ateliéru akad. malíř Jan Hrnčárek. 11, 2003/2, s. 3 obálky.

ONDRA, Zdeněk: „Unaven světem, vrátil jsem se domů“. Vzpomínka na Aloise Schneiderku. 7, 2001/2, s. 26 – 28.

PARDUBA, Jiří: Procesí na Hostýn. 14, 2005/1, s. 11 – 12.

PARDUBA, J., redakce: „Po valasky od země…“ Sólové mužské tance odzemek a obuškový v zápisech tanečníka Jiřího Parduby. 16, 2006/1, s. 21 – 25.

PAVELKA, Jan; PAVELKA, K.: Ochrana přírody I. 11, 2003/2, s. 18 – 19.

PAVELKA, Karel: Akce Ornitologického klubu v roce 2001. 7, 2001/2, s. 36.

PAVELKA, K., BRABEC, L.: Muzejníci v Holandsku. 7, 2001/2, s. 36.

PAVELKA, K., KAŠPAR, Tomáš: Bobr evropský ve Středním Pobečví. 10, 2003/1, s. 37.

PAVLÍČEK, František: Čím je pro mne Valašsko? 2, 1999/1, s. 3.

PAVLIŠTÍK, Karel: Čím je pro mne Valašsko? 10, 2003/1, s. 4.

PERUTKOVÁ, Jarmila, MACHÁČEK, J.: Krásné Valašsko, krutá doba. 18, 2007/1, s. 12 – 14.

PERUTKOVÁ, Stanislava: Třetí veletrh muzeí České republiky. 1, 1998, s. 46.

PEŘINA, František: Vyznání sběratele historických radiopřijímačů. 2, 1999/1, s. 35 – 37.

PIPEREK, Lubomír F.: Antonín Strnadel. 5, 2000/2, s. 24 – 25, 28 - 29.

PITRUN, Stanislav: Čím je pro mne Valašsko? 5, 2000/2, s. 3.

-PK- (P. Korabík): „Od ogarú po staříčky“ (nabídka nové publikace). 1, 1998, s. 43.

PLÁNKA, Michal: Vzpomínka na Jana Kobzáně. 3, 1999/2, s. 28 - 29.

PODZEMNÁ, Alena: K historii skláren ve Valašském Meziříčí. 4, 2000/1, s. 20 – 22, 30.

POKORNÁ, Marie: Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně. Zvuková knihovna Trávníky 1992 - 2002. 8, 2002/1, s. 40.

POKORNÁ, Mirka: Čím je pro mne Valašsko? 5, 2000/3, s. 3.

POLÍVKA, Boleslav: Čím je pro mne Valašsko? 8, 2002/1, s. 3.

POSPÍŠIL, Jiří: Čím je pro mne Valašsko? 11, 2003/2, s. 3.

POŽÁR, Miloslav: Nález nového druhu fosilní vážky z třetihorních menilitových vrstev Karpatského flyše od Kelče. 19, 2007/2, s. 34 – 35.

PREININGEROVÁ, Magdalena: Archiv Eduarda Ingriše. 7, 2001/2, s. 37.

PROKOP, Radim: Moje osudová setkání s Valašskem – osobní vyznání nebo obdiv? 20, 2008/1, s. 4.

PRUDKÁ, Alena: Cena Zlínského kraje Pro amicis musae Karlu Pavlištíkovi. 16, 2006/1, s. 48 – 49.

PŘIKRYL, Vítězslav: Mizející ovocný druh oskeruše. 7, 2001/2, s. 35.

PUTZLACHER, Renata: Všude tu eště žije Vaše dobré dílo… Ladislavu Nezdařilovi k jeho nedožitým 85. narozeninám. 18, 2007/1, s. 46 – 47.

RÁCEK, Jindřich: Indikační skici. 8, 2002/1, s. 4 – 7.

RAMBOSSKOVÁ, Aloisie: Čím je pro mne Valašsko? 12, 2004/1, s. 3.

RANDÝSEK, Robert: Čím je pro mne Valašsko? 12, 2004/1, s. 2 – 3.

REDAKCE: František Bartoš. Vyznání Františka Bartoše. 16, 2006/1, s. 52.

REZEK, Jan, DEMEL, J.: Lípa šumí. (Jan Rezek) (Vzpomínáme) 12, 2004/1, s. 40.

ROKYTA, Břetislav: Mistr muzikant Jaroslav Tilscher (1922 – 1978). 2, 1999/1, s. 47.

ROKYTOVI, Jana a Břetislav: Zpěvák Josef Laža. 3, 1999/2, s. 50.

RUDA, Zdeněk: Jitřní pastorále (úryvek). 13, 2004/2, s. 2.

RUSZELÁK, Josef: Vzpomínka kamaráda (Svatava Halová). 4, 2000/1, s. 57.

RUZICKA, Karl J.: Čím je pro mne Valašsko? 16, 2006/1, s. 3.

RYCHECKÁ – LANGROVÁ, Věra: Čím je pro mne Valašsko? 16, 2006/1, s. 2 - 3.

SKÝPALA, Augustin: Čím je pro mne Valašsko? 4, 2000/1, s. 3

SLOUPENSKÝ, Jiří: Čím je pro mne Valašsko? 14, 2005/1, s. 3.

SMIŘICKÝ, Zdeněk: Zapomenutý barokní hudební skladatel – kantor Josef Schreier z Dřevohostic – „moravský J. J. Ryba“. 15, 2005/2, s. 39 – 40.

SOBOTKA, Richard: Československé legie v malířských dokumentech a legionář – akad.mal. Břetislav Bartoš. 11, 2003/2, s. 16 – 18.

SOLAŘÍK, Karel: Čím je pro mne Valašsko? 9, 2002/2, s. 2 - 3.

SOUSEDÍK, Miloslav J.: Čím je pro mne Valašsko? 5, 2000/2, s. 3.

- Novoroční pozdrav. 6, 2001/1, s. 2.

SOUSEDÍKOVÁ, Danuše: Slovenská strela – vynález vsetínského technika. 7, 2001/2, s. 41.

SPITZER, Lukáš: Dobývá jižní Morava Valašsko? 19, 2007/2, s. 15 – 17.

SPITZER, L., TKAČÍKOVÁ, J.: Co má společného ovce a modrásek černoskvrnný? 15, 2005/2, s. 20 – 24.

SPITZER, L., WOLFOVÁ, J., PAVELKA, K.: Vymírání – běh na velmi krátkou trať. 18, 2007/1, s. 20 – 23.

SPITZER, L., KONVIČKA, Ondřej: Kam se poděl valašský roháč? 16, 2006/1, s. 35 – 36.

STIBOR, Miloslav: Čím je pro mne Valašsko? 3, 1999/2, s. 3.

STOLÁŘ, Petr: Kde letos vzplanou svatojánské ohně – pozvánka. 18, 2007/1, s. 38.

SVOZIL, Pavel: 50 let meteorologické stanice na hvězdárně ve Vsetíně. 18, 2007/1, s. 35 – 36.

ŠEVČÍK, Lumír: Čím je pro mne Valašsko? 8, 2002/1, s. 3.

ŠEVEČEK, Ludvík: Akad. malíř Zdeněk Matyáš. 16, 2006/1, s. 26 – 29.

ŠIMURDA, Miloš: Dívčina ve vlaku. 19, 2007/2, s. 2.

ŠOBORA, René: Des. asp. Ivan Kolařík. 18, 2007/1, s. 45.

ŠPETÍK, Ambrož: O týdenních trzích ve Valašském Meziříčí v letech 1932 – 1939. 12, 2004/1, s. 10 – 13.

ŠTĚPÁNEK, Ladislav: Hledání ztraceného ráje. 5, 2000/2, s. 49 – 50.

ŠTĚPÁNEK, L. – PAVELKA, K.: Vítězslav Přikryl pětaosmdesátiletý. (Naši jubilanti) 15, 2005/2, s. 53.

ŠTIKA, Jaroslav: Čím je pro mne Valašsko? 3, 1999/2, s. 3.

ŠTREIT, Jindřich: Čím je pro mne Valašsko? 8, 2002/1, s. 3.

ŠTROBLÍK, Oldřich: Vsacan letos šedesátiletý. 10, 2003/1, s. 47 – 49.

ŠTÝBROVÁ, Miroslava: Navštivte Obuvnické muzeum ve Zlíně. (fotoreportáž) 18, 2007/1, s. 2 obálky.

ŠULÁK, Petr: Čím je pro mne Valašsko? 19, 2007/2, s. 3.

ŠULEŘ, Oldřich: Můj pobratim Janek. (Jan Kobzáň) 3, 1999/2, s. 27.

ŠULEŘ, Petr: Čím je pro mne Valašsko? 6, 2001/1, s. 3.

ŠVEHLÁK, Jiří: Čím je pro mne Valašsko? 16, 2006/1, s. 3.

TÁBORSKÝ, František: Valašské hory. 1, 1998, s. 2.

TETERA, Václav: Z historie ovocnářství na Valašsku. 9, 2002/2, s. 22 – 24.

THONET-DRECHSEL, Erwin: Čím je pro mne Valašsko? 6, 2001/1, s. 3.

TKAČÍKOVÁ, Jana: Choryňský mokřad. 14, 2005/1, s. 17 – 18.

TKAČÍKOVÁ, J. – TKAČÍK, Jan: Ústup jedle v maloplošných chráněných územích na Valašsku na příkladu PR Kutaný. 15, 2005/2, s. 24 – 25.

TOKOŠ, Lubor: Čím je pro mne Valašsko? 6, 2001/1, s. 2.

TRÁVNÍČEK, Mojmír: Básník paměti a snu. Devadesát let od narození Josefa Strnadla. (Vzpomínáme) 9, 2002/2, s. 42 – 43.

TRČKA, Ivo: PF 2000. Tož, zúčtujeme… 3, 1999/2, s. 52.

TRONEČEK, Jiří: Příroda Hostýnských vrchů I. 8, 2002/1, s. 20 – 21.

UHLÍŘ, Jiří: Jakob a Josef Kohnové. Thonet kontra Kohn? 1, 1998, s. 14 – 17.

ur (E. Urbachová): Devadesát let řezbáře Josefa Michalčáka. (Naši jubilanti) 10, 2003/1, s. 45.

URBACHOVÁ, Eva: Čím je pro mne Valašsko? 10, 2003/1, s. 3.

URBANOVÁ – JAROŠOVÁ, Zdenka: Malá Jasénka má 45 let. Ohlédnutí za prvním desetiletím dětského souboru písní a tanců. 5, 2000/2, s. 38 – 40.

VÁCLAVÍK, Jiří: Očkaj 7. 5. 1708. (Muzejní zpěvníček valašských pěsniček) 20, 2008/1, s. 36.

VÁCLAVÍK, Josef: Památné stromy na Valašsku. Kobzova lípa. 2, 1999/1, s. 24.

VACULÍK, Ludvík: Čím je pro mne Valašsko? 2, 1999/1, s. 3.

VAJCEOVÁ, Marcela a kolektiv autorů: O Roku s Karlem Hofmanem. 19, 2007/2, s. 20 – 21.

VÁLEK, Jan: Dřevěné zvony. 12, 2004/1, s. 2.

VÁLEK, J., PAVELKA, Jan: Rybník Neratov: exkurz do algologie. 9, 2002/2, s. 20 – 22.

VALOUŠKOVÁ, Kamila: Josef Brož, malíř vášnivého srdce. 13, 2004/2, s. 24 – 26.

VALŮŠEK, David: Legionáři vsetínského a zlínského okresu. 8, 2002/1, s. 39.

VAŘEKA, Josef: Čím je pro mne Valašsko? 8, 2002/1, s. 2 - 3.

VELCEROVÁ, Ludmila: Alois Rychlík a nakladatelství Lípa ve Vizovicích. 11, 2003/2, s. 36.

VERNER, Roman: Kolik jmen má smrt? Tragédie Vařákových pasek ve vzpomínkách Boženy Kršákové. 16, 2006/1, s. 12.

VESELSKÁ, Jiřina: Cena ministra kultury ČR za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru putuje na Valašsko. 12, 2004/1, s. 35.

VESELÝ, Lumír: Památce Josefa Sousedíka. (Vzpomínáme) 13, 2004/2, s. 43.

VETCHÝ, Jan: Josef Eliáš, poslední růžecký křivačkář? (Vzpomínáme) 17, 2006/2, s. 48 – 49.

VIDECKÝ, Ladislav: Jak naše maminka pekla domácí černý chleba. 17, 2006/2, s. 21 – 23.

VLČEK, Bartoš: Touha po životě. 20, 2008/1, s. 2.

VOBORSKÝ, Jan: Akademický sochař Leopold Christ. (Vzpomínáme) 15, 2005/2, s. 51 – 53.

VOLFOVÁ, Jana: Památní příběhové od roku 1232 až do běžícího. Psal Paul Badura. 9, 2002/2, s. 4 – 5.

VOLKOVÁ, Vilma: Jak si malá Hanička našla novú mamulku. 1, 1998, s. 35.

VRÁŽELOVÁ, Ludmila: „Kolik hlav, tolik rozumů – kolik ludí, tolik názorů.“ Předvolební agitace na Pulčinách za první republiky. 1, 1998, s. 46.

VRLOVÁ, Vanda: Čím je pro mne Valašsko? 15, 2005/2, s. 3.

VYSLOUŽIL, Karel: Čím je pro mne Valašsko? 20, 2008/1, s. 3.

VYŠKOVSKÁ, Jindřiška: Dopis od paní Palachové. 2, 1999/1, s. 34.

WOLFOVÁ, Jitka: Pestrost lidových názvů hub na Valašsku. 17, 2006/2, s. 18.

ZAHRADNÍKOVÁ, Marie: Čím je pro mne Valašsko? 17, 2006/2, s. 3.

ZÁRUBA, Miroslav: Lidový léčitel v Malé Bystřici. 18, 2007/1, s. 36.

ZÁRUBA, M., VIDECKÝ, L.: Havárie německého letadla v Malé Bystřici 17. prosince 1944. 17, 2006/2, s. 36.

ZÁRUBOVÁ, Veronika: Jak Verunka přebrala. 19, 2007/2, s. 48.

ZASTÁVKOVÁ, Jaroslava: Čím je pro mne Valašsko? 15, 2005/2, s. 3.

ZEMEK, Oldřich: Malířovy oči (Janu Kobzáňovi). 3, 1999/2, s. 25.

ŽALMAN, Jiří, JANIŠ, M.: Vstupte do tajuplného světa muzejních sbírek. 20, 2008/1, s. 35.

ŽÁRSKÁ, Eva: …a sedmnáct jim bylo let … aneb zpráva o srocení studentů na schodech gymnázia na Vsetíně v r. 1952. 6, 2001/1, s. 32 – 34.

ŽÁRSKÝ, Dan: O Valašsku na Valašsku. Nabídka nových regionálních publikací. 8, 2002/1, s. 42.