Bibliografie – úvod

VALAŠSKO – vlastivědná revue (historie – příroda – lidé – umění - události).

Vydává Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně (do r. 2002 Okresní vlastivědné muzeum Vsetín). Výkonná redaktorka Mgr. Hana Jabůrková, technický redaktor Břetislav Dadák. Vychází 2x ročně, poprvé vyšlo v prosinci 1998. Formát A4, brožováno, ČB tisk + barevná obálka a barevný středový dvojlist.

EDIČNÍ POZNÁMKA

Bibliografii „Valašska, vlastivědné revue“ věnuje redakce všem svým příznivcům a čtenářům pravidelným i nahodilým u příležitosti jubilejního 20. vydání časopisu. Vychází jak v klasické tištěné podobě jako organická příloha 20. čísla revue, tak v podobě elektronické na multimediálním „Jubilejním DVD 2008“, které je samostatnou neprodejnou přílohou 20. čísla revue.

Soupis všech příspěvků pod názvem Autorský rejstřík je doplněn rejstříkem tematickým (věcným), personálním a jmenným seznamem autorů fotografií. V autorském rejstříku je abecedně uspořádáno pořadí autorů a jejich článků. U článků více autorů je zachováno jejich pořadí tak, jak bylo uvedeno v časopise. V závorce za některými názvy jsou uvedeny nadpisy stálých rubrik, do kterých byl příspěvek zařazen. Personální rejstřík odkazuje na příspěvky o uvedených osobnostech.

Na sestavení bibliografie se podílely: Hana Jabůrková, Eva Urbachová, Jiřina Veselská

Metodická spolupráce: Anežka Fialová

PŘEHLED VYDANÝCH ČÍSEL

 1. 1998 (prosinec), 48 s.
 2. 1999/1 (květen), 52 s.
 3. 1999/2 (prosinec), 52 s.
 4. 2000/1 (květen), 60 s.
 5. 2000/2 (prosinec), 52 s.
 6. 2001/1 (květen), 52 s.
 7. 2001/2 (prosinec), 52 s.
 8. 2002/1(květen), 52 s.
 9. 2002/2 (prosinec), 52 s.
 10. 2003/1 (květen), 52 s.
 11. 2003/2 (prosinec), 52 s.
 12. 2004/1 (květen), 48 s.
 13. 2004/2 (prosinec), 52 s.
 14. 2005/1 (květen), 48 s.
 15. 2005/2 (prosinec), 60 s.
 16. 2006/1 (květen), 56 s.
 17. 2006/2 (prosinec), 56 s.
 18. 2007/1 (květen), 52 s.
 19. 2007/2 (prosinec), 48 s.
 20. 2008/1 (květen), 48 s.