O Ludmilinej skale

Tady bude vloženo video.

Jednu z ústně dochovaných pulčínských pověstí vypráví pamětnice a kronikářka obce Pulčín Ludmila Vráželová (roč. 1924).

Informace o sběru těchto pověstí uvádí příspěvek H. Jabůrkové a F. Adamce „Pověsti z Pulčin“ (Valašsko, vlastivědná revue č. 20, 2008/1, s. 36 - 38.) (6:10 min.)

     

Paní Ludmila Vráželová

Ludmilina skala na Pulčinách

Rekonstrukce hradu Pulčín z publikace J. Kohoutka "Hrady jihovýchodní Moravy", Zlín 1995