Křenek zpod Búřova

Tady bude vloženo video.

Rýmované vyprávění Veroniky Zárubové (roč. 1918) ze Lhoty u Vsetína, předávané rodinnou tradicí, je ukázkou autentického dialektu ze Vsetínska.

Nahrávka vznikla v r. 2005 ve spolupráci s Mgr. Hanou Goláňovou z Ústavu pro jazyk český AV ČR. (3:25 min.)

Paní Veronika Zárubová