Zábava

Kvíz z valašštiny

Instalace programu Kvíz z valašštiny

Požadavky na systém

Seznam souborů na instalačním CD

Postup instalace programu

Kvíz nainstalujete pomocí programu SETUP.EXE případně SETUP.MSI.

Po jeho spuštění vás přivítá instalátor programu a vyzve vás k pokračování instalace pomocí tlačítka „Next“ (viz. Následující obrázek).

V dalším kroku jste informování o názvu cílové složky, do které bude program nainstalován. V našem případě se jedná o C:\PROGRAM FILES\MUZEUM\KVÍZ (viz další obrázek).

Dle uvážení můžete změnit cílovou složku jejím přepsáním nebo pomocí tlačítka „Browse“.

V levé spodní části obrazovky je přepínač pro výběr způsobu instalace. Jeho změnou můžete ovlivnit to, zda program přidá na Pracovní plochu Windows ikonu aplikace Kvíz pouze vám nebo všem uživatelům Windows (pokud jsou Windows nastaveny tak, že při jejich spuštění vyžadují identifikaci uživatele jménem a případně heslem). Pokud si nejste jisti touto volbou, ponechejte ji ve výchozím stavu (neměňte ji), zatržena tedy zůstane možnost „Just Me“.

V instalaci pak budete pokračovat kliknutím na tlačítko „Next“.

V následujícím okně vás instalátor vyzve k potvrzení instalace.

V případě, že se chcete vrátit k předchozím krokům instalace, máte možnost kliknutím na tlačítko „Back“. V opačném případě zvolte „Next“, čímž zahájíte instalaci. Její průběh zobrazuje obrázek níže.

Po dokončení je zobrazena informace o provedení instalace (následující obrázek).

Posledním krokem pak je potvrzení této informace kliknutím na tlačítko „Close“, čímž je program Kvíz připraven ke spuštění.

Na Pracovní ploše Windows najdete zástupce „Kvíz z valašštiny“, kterým program spustíte.