Balada o uherském králi

Tady bude vloženo video.


Animovaný valašský příběh natočený ČT Ostrava v r. 1979. Autorka batik Božena Dadáková. Scénář, animace a režie Karel Trlica, hudba Jan Rokyta, zpěv Jarmila Šuláková a Eva Štiková. (5:20 min.)